Tehnici de Invățare Eficientă

Îți voi trimite gratuit 5 video-uri din curs

Video 1 - Harți Mentale

Video 2 - Strategie de Învațare

Video 3 - De ce e Important să Învățăm Eficient

Video 4 - Tehnică de Memorare

Video 5 - Metoda Gânditului în Viitor